Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Όροι Χρήσης Διαγωνισμού CAP-A Pilot & Saferinternet4Kids

 • από
 1. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, διοργανώνουν κλήρωση με δώρο 10 (δέκα) βιβλία από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης τα οποία θα δοθούν σε 10 νικητές.  Οι νικητές θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.  
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι επισκεφθούν τον ιστότοπο https://cap-a.eu/portal/ και αποκτήσουν 100 πόντους στο προφίλ τους. Όσοι από τους νικητές είναι κάτοικοι Αθηνών θα παραλάβουν το δώρο τους από το κτίριο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης στη διεύθυνση: Θουκυδίδου 4Α, Αθήνα. Ωράριο λειτουργίας βιβλιοπωλείου Αθήνας: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00. Όσοι από τους νικητές είναι κάτοικοι Ηρακλείου Κρήτης θα παραλάβουν το δώρο τους από την έδρα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης στη διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης. Ωράριο λειτουργίας βιβλιοπωλείου Ηρακλείου: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00. Όσοι από τους νικητές δεν είναι κάτοικοι Αθηνών ή Ηρακλείου Κρήτης θα παραλάβουν το δώρο τους με courier.  
 3. Θα δοθούντα εξής δώρα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: Δυο (2) αντίτυπα του βιβλίου “Ο GDPR και οι 40 κλέφτες”, δυο (2) αντίτυπα του βιβλίου “Εντελώς απίθανη επιστήμη”, δυο (2) αντίτυπα του βιβλίου “Γυναίκες της επιστημης”, δυο (2) αντίτυπα του βιβλίου “Παίζοντας με το μέλλον” και δυο (2) αντίτυπα του βιβλίου “Απίστευτος κόσμος”. 
 4. Οι διοργανωτές δικαιούνται να μεταβάλουν τους όρους κλήρωσης, καθώς και να παρατείνουν τη διάρκειά της με ανάλογη δημοσίευση στο https://cap-a.eu/portal/.
 5. Εφαρμοζόμενη νομοθεσία/ Δικαιώματα των συμμετεχόντωνΗ προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται τέτοιου είδους  δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας). Στον διαγωνισμό αυτό λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι Ευρωπαϊκοί νόμοι και Οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων/ General Data Protection Regulation (ΕΕ 679/2016)» καθώς και ο Ελληνικός εφαρμοστικός Νόμος 4624/2019, όπως ισχύει.Σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν και έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού. Έχουν επίσης το δικαίωμα της ενημέρωσης,  της διόρθωσης, της διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), του περιορισμού της επεξεργασίας, της  φορητότητας των δεδομένων και της  εναντίωσης, με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων που προβλέπονται στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με στο info@cap-a.eu.

  Άρνηση συμμετοχής ή ανάκληση της συγκατάθεσης

  Ως συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή, και έως το τέλος του, να αρνηθείτε να συμμετέχετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τα στοιχεία που θα συλλεχθούν (στο πλαίσιο του διαγωνισμού) χωρίς αρνητικές για εσάς συνέπειες και χωρίς να απαιτείται να αιτιολογήσετε την απόφασή σας. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν διαγράφονται.

  Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συμμετοχή/συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση στο info@cap-a.eu

 6. Οι διαγωνιζόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τουςπαραπάνω όρους.